VideoanalizaPodczas vidoanalizy rejestruję uczestnika kamerą podczas biegu w różnych płaszczyznach. Następnie dokonuję wnikliwej analizy techniki biegu i sposobu układania stóp na podłożu. Następnie rekomenduję zestaw ćwiczeń rozciągających i wzmacniających mających na celu zoptymalizowanie techniku biegu, a co za tym idzie zminimalizowanie ryzyka kontuzji i poprawienie ekonomiki biegu.